Verlof en afwezigheid

Afmelden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere goede reden niet naar school kan komen, kunt u dit voor schooltijd doorgeven op het telefoonnummer: 030-2882375

Verlof

Is er een gewichtige omstandigheid dan kunt u via de schoolleider verlof aanvragen. Vul hiervoor het formulier onderstaand formulier in.

 De schoolleider zal dit goed – of afkeuren.  

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden

Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er verlof mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  • verhuizing van het gezin
  • diploma-uitreiking
  • talentontwikkeling