Vooraanmelding / aanmelding

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf.

Op onze school hebben we niet meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Dit betekent dat wij in principe elke aanmelding een plek kunnen bieden. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan kan het zijn dat we regels moeten opstellen die een plekje op onze school garandeert.

Tot aan september 2021 hanteren wij de volgende procedure:

Voor het 3e jaar kunt u een vooraanmelding doen waarmee u uw interesse kunt aangeven in de school. Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u een vooraanmeldingsformulier opvragen bij de schoolleider (info.stjandedoper@ksu-utrecht.nl). Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen. Inschrijven is echter pas mogelijk vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Als uw kind 3 jaar wordt sturen we u een brief met de vraag of u uw kind definitief wilt inschrijven.