Aanmelden leerlingen

Oriëntatie

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. U kunt een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek waarin u informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt.

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Als uw kind in het 3e kwartaal van 2021 jarig is en 3 jaar wordt dan kunt u aanmelden bij de school.

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken. Vooralsnog heeft onze school heeft niet meer aanmeldingen dan plekken dus verwachten wij niet te hoeven te gaan loten. Om toch hier al beleid in te maken hebben we wel de procedure al bedacht.

Dat betekent dat: 

·         Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag 

·         Broertjes en zusjes hebben een plaatsingsgarantie  

·         Na een kwartaal zal er geloot (als dit nodig is) worden onder de aangemelde leerlingen 

·         Wij kunnen per geboortejaar 28 kinderen plaatsen

 

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: www.naardebasisschool.utrecht.nl De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind.  Het kan zijn dat we verder onderzoek doen en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Als er bijzonderheden zijn die een meer persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding.

Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.