Onderwijs

'Samen wijs'

Het team KBS St. Jan de Doper hecht aan het overbrengen van waarden en normen om zo een goed mens tussen mensen te zijn. Het team geeft daar op een eigentijdse wijze gestalte aan. Samen met de leerlingen en de ouders. En de buurt waar de school in staat. Samen Wijs staat hierbij ook centraal. 

De school streeft er naar, dat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot de mens die het kan worden. Ieder kind heeft talenten. De leerkrachten zien het als hun taak om die talenten bij ieder kind tot ontwikkeling te laten komen. 

Op onze school krijgt de leerkracht tijd en gelegenheid om leerlingen extra aandacht te geven, bijvoorbeeld in de vorm van verlengde instructie en begeleide oefening / verwerking. Hij/zij kan op verschillende niveaus begeleiding bieden: als de leerkracht instructie geeft aan een bepaalde niveaugroep, moeten de andere groepen zelfstandig kunnen werken. Voor kinderen die al een stapje verder zijn, is er veel aandacht en aanbod, de leerkrachten zijn vaardig in het begeleiden van deze kinderen.