Missie 

De St. Jan de Doper vormt een leeromgeving waar een positieve sfeer en samen leren centraal staat. Een school die zich richt op wijs worden voor nu en later.
Het motto van waaruit we werken is dan ook; "Samen Wijs"

Visie

De St. Jan de Doper wil alle kinderen, met elk hun eigen unieke kenmerken en talenten, de kans geven om het beste uit zich zelf te halen.
We streven ernaar onze leerling te begeleiden in:
- zelfkennis
- verantwoordelijkheid nemen
- respect hebben voor de verschillen die er zijn
- sociaal en zelfstandig zijn
- inzicht en benutten van talenten

We willen leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen tot goede zelfstandige burgers met normen en waarden die passen bij een katholieke en levensbeschouwelijke levensvisie.

We zijn een katholieke school met een open karakter en staan open voor leerlingen met alle levensbeschouwingen. We willen een veilige school zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten. Samenwerking staat voorop. Samenwerking tussen en met kinderen, maar zeker ook met ouders, partners uit de wijk en de parochie en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen. Gelijkheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt van de school.

Het doel van ons onderwijs is er op gericht adaptief onderwijs, afgestemd op de individuele leerling, te geven waardoor er veel aandacht is voor de specifieke behoefte van de leerlingen. We houden rekening met de kennis en ervaringen van de leerlingen om van daaruit de leerling te prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Zo is er ook aandacht voor leerlingen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.

De kinderen die onze school verlaten hebben zich voldoende kennis en vaardigheden eigen gemaakt, zodat zij een goede basis bezitten voor hun verdere ontwikkeling in het vervolgonderwijs en de maatschappij.