Missie 

KBS St. Jan de Doper vormt een leeromgeving waar een positieve sfeer en samen leren centraal staan. Een school die zich richt op wijs worden voor nu en later, want alleen samen word je wijs. En omdat we ook graag plezier willen uitstralen, zijn we wijs met elkaar. Het motto van waaruit we werken is dan ook: "Samen Wijs"

Visie

KBS St. Jan de Doper wil alle kinderen, met elk hun eigen unieke kenmerken en talenten, de kans geven om het beste uit zich zelf te halen. We streven ernaar onze leerling te begeleiden in:

 • zelfkennis;
 • verantwoordelijkheid nemen;
 • respect hebben voor de verschillen die er zijn;
 • sociaal en zelfstandig zijn;
 •  inzicht en benutten van talenten.

Kernwaarden

Vertrouwen

Want….

 • Wij hebben vertrouwen in elkaar.
 • Ouders en leerlingen mogen er op vertrouwen dat we goed onderwijs verzorgen.
 • Wij durven ons kwetsbaar op te stellen en vertrouwen op de ander.

Ouders en leerlingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons onderwijs. Wij leren kinderen vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. Want zonder vertrouwen in jezelf kun je geen lef tonen en ontdek je de ander niet. Vertrouwen geven en krijgen moet je samen doen, Samen Wijs!

Aandacht

Want….

 • Wij hebben aandacht voor elkaar (leerlingen, leerkrachten, ouders).
 • We hebben aandacht voor de verschillen in elkaar.
 • We hebben aandacht voor de wereld om ons heen (waaronder duurzaamheid).
 • Aandacht voor elkaar is denken in oplossingen.
 • We vieren successen en tonen medeleven bij teleurstellingen.

Wij hebben aandacht voor elkaar, in leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij hebben aandacht voor elkaars overeenkomsten en verschillen, je mag anders zijn bij ons. We hebben aandacht voor de wereld om ons heen. We willen duurzaamheid stimuleren. We besteden aandacht aan het vormen van de eigen identiteit en zijn nieuwsgierig naar die van iemand anders. Werken en leren krijgt meer inhoud als je er samen aandacht aan besteedt, Samen Wijs!

Plezier

Want…..

 • We hebben er plezier in om de wereld om ons heen te ontdekken. Daar zijn we nieuwsgierig naar.
 • Plezier maakt blij en blij zijn doet glimlachen.
 • We hebben er plezier in om leren leuk te maken.
 • Leren moet leuk zijn.
 • We maken ook tijd vrij voor ontspanning.
 • We vieren elkaars mijlpalen.

Wij hebben plezier in en zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. We vinden het plezierig om gezien te worden. We zorgen voor genoeg tijd voor ontspanning. En we vieren elkaars mijlpalen. Plezier krijgt meer inhoud met meerdere mensen, Samen Wijs!