Team

Wim

Directeur

Irene

Onderbouw-coördinator, schoolopleider, VVE-coördinator, leerkracht groep 1/2B

Marian

Leerkracht groep 1/2A

Muriel

Leerkracht groep 1/2B

Najat

Leraarondersteuner, VVE-ondersteuner

Renske

Leerkracht groep 3 en cultuurcoördinator

Daphne

Leerkracht groep 3, middenbouw-coördinator, starterscoach

Maxime

Leerkracht groep 4 en EDI-specialist

Esther

Leerkracht groep 4, ontdekgroep, anti-pestcoördinator, rekenspecialist

Judith

Leerkracht groep 5A en groep 1/2A

Wieteke

Leerkracht groep 5A

Bas

Leerkracht groep 5B

Inno

Leerkracht groep 5B

Sanne

Leerkracht groep 6

Lucas

Leerkracht groep 6

Peggy

Leerkracht groep 7

Rianne

Leerkracht groep 7 en 8, rekenspecialist, ICT-coördinator, iCoach

Margot

Leerkracht groep 8 en bovenbouw-coördinator

Astrid

Remedial Teacher

Kiki

Intern begeleider

Vacature IB

Intern begeleider

Meer info

Fadelme

Leerkracht bewegingsonderwijs

Hassan

Conciërge