Ouders

Betrokken ouders vinden wij binnen onze school erg belangrijk. Ouders die meedenken, meehelpen en meekijken.Samen met de ouders zijn we een team om de kinderen wijzer te maken.  

Wij verwelkomen de ouders die 's ochtends hun kind komen brengen. Leerkrachten kunnen voor en na schooltijd aangesproken worden voor grote en kleine zaken. 

Bij activiteiten en vieringen kan het fijn zijn een extra paar handen in de klas te hebben. Daarom vinden we het fijn als ouders ons zo nu en dan helpen bij dit soort activiteiten. 

Binnen de St. Jan de Doper hebben we een vaste groep die de ouders vertegenwoordigen. De oudercommissie (OC) en de medezeggenschapsraad (MR). Onder het kopje MR en OC stellen zij zich voor.