Oudercommissie (OC)

De oudercommissie van de St. Jan de Doper bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken en creatieve ouders. De OC heeft als doel de verbondenheid tussen ouders, kind, school en wijk te bevorderen en samen met het team inhoud te geven aan de verschillende vieringen en buitenschoolse activiteiten op school. Een belangrijke taak van de OC is het versieren van de school bij feesten en vieringen, en te zorgen voor wat te eten en te drinken.
We zijn bijvoorbeeld actief bij Sinterklaas, het kerstdiner, het paasontbijt en bij de picknick aan het eind van het schooljaar. Maar we denken ook met het docententeam na over hoe we ons als school willen en kunnen profileren en hoe we invulling willen geven aan de vieringen. Andere onderwerpen waar we ons het afgelopen schooljaar voor hebben ingezet zijn de verkeersveiligheid en vandalisme rondom de school.

We vergaderen ongeveer 6 x per jaar. De schoolleider is ook bij de vergaderingen aanwezig. De ouderbijdrage die aan het begin van het schooljaar aan u wordt gevraagd, wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten, zoals de Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, Pasen, schoolreisje, afscheid groep 8 en de picknick.

De leden van de OC:
- Martijn(voorzitter)
- Saskia (penningmeester)
- Bauke
- Iris
- Nadja
- Petra
- Rob
- Wieteke (leerkacht)

Wilt u zelf een creatieve bijdrage leveren? Of heeft u een vraag of een goed idee? Laat het horen aan de voorzitter!