Schooltijden

De St Jan de Doper hanteert het continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis toe gaan. De schooltijden zijn voor alle groepen en alle dagen hetzelfde. Van maandag t/m vrijdag zijn de lessen van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Om 8.20 uur gaat de deur open vanaf dat moment is de leerkracht in de klas aanwezig en aanspreekbaar voor ouders.