Partners 

De school werkt samen met de 4 andere scholen uit de wijk (De Hoge Raven, De Da Costa, de Ariënsschool, en de Blauwe Aventurijn) de welzijnsorganisatie (Dock) en de naschoolse opvang organisaties (Kind & Co Ludens en Partou). Samen vormen wij de Brede School Hoograven. Dit doen we vanuit het inzicht dat een kind niet alleen hoort bij een school, maar ook onderdeel uitmaakt van de wijk. Het doel van de Brede School is een rijke pedagogische omgeving bieden waarbinnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Samen met de verschillende partners wordt gewerkt aan een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd. Zo krijgen alle kinderen in Hoograven de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

In het gebouw van KBS St. Jan de Doper zit peutercentrum Puk en de BSO van Kind & Co Ludens. 

Lees meer over de Brede school op http://www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven

Volg de Brede School op Facebook: https://m.facebook.com/p/Brede-School-Hoograven-100057313635542/

Schoolbibliotheek: Lezen is een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Om het lezen te stimuleren brengen alle groepen een aantal keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek Smaragdplein. Ook huren wij projectcollecties voor bepaalde thema's en schrijven we in op activiteiten in samenwerking met de bibliotheek, bijvoorbeeld ontmoetingen met een schrijver en speciale activiteiten tijdens de kinderboekenweek. Daarnaast hebben de midden- en bovenbouwgroepen (vanaf groep 5) een abonnement van de bibliotheek. De klassen kunnen dan boeken lenen zodat het lezen aantrekkelijk blijft. 

Natuur en milieu educatie: “Schoolbiologie” maakt deel uit van de dienst onderwijs van de Gemeente Utrecht. Op het gebied van natuur en milieu heeft deze dienst onze school veel te bieden. Ieder jaar maken wij een keuze uit het aanbod. Vast in ons programma zijn de bezoeken aan de kinderboerderij voor de groepen 1 t/m 8.

Johannes de Doperkerk: In deze kerk vieren wij Kerstmis en Pasen. De leerlingen van de school spelen een grote rol tijdens de viering. Zij dragen gedichten voor en zingen liederen. Ouders zijn tijdens deze viering van harte welkom. De viering wordt samengesteld door leerkrachten en de pastoor.