Ons profiel 'Samen wijs'

Ieder kind heeft talenten. Wij zien het op de St Jan de Doperschool als onze missie om die talenten bij ieder kind tot ontwikkeling te laten komen. Deze talenten willen we met elkaar verbinden, omdat talent niet op zichzelf staat. Omdat talent ontwikkelen in gezamenlijkheid beter verloopt.
Wij doen dat op de St Jan de Doperschool als team met kinderen, ouders en externe partners. Ook in onze samenwerking verbinden wij talent.

Samen Wijs rust op drie belangrijke pijlers:

Aandacht: Voor elkaar, voor kinderen, voor medewerkers, voor ouders en voor de omgeving. Elk kind mag er zijn en wordt gezien. We hebben aandacht voor de ander.

Ruimte: Mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van kinderen en medewerkers binnen onze school. Ruimte betekent ook denken in kansen en mogelijkheden. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen.

Plezier: Momenten van ontspanning en ontmoeten worden bewust gecreëerd vanuit de gedachte dat dit een prettige en goede samenwerking ten goede komt. Samen werken en samenwerken aan talent, in verbinding, gaat over samen wijs worden, voor nu en later. Wijs worden op weg naar een toekomst na de St Jan de Doperschool.

Een leerling van de St. Jan de Doperschool is zich bewust van zijn/haar talenten, doorloopt een eigen leerproces, kan keuzes maken, is nieuwsgierig en blijft zichzelf ontwikkelen. Zichzelf ontwikkelen tot de mens die het worden kan. In verbinding met de mensen om zich heen.

Onze leerlingen:

• hebben zelfkennis;
• nemen verantwoordelijkheid;
• hebben respect voor de verschillen die er zijn;
• zijn sociaal en zelfstandig;
• kunnen hun talenten benutten.