Katholieke Scholenstichting Utrecht

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) verzorgt divers onderwijs in vrijwel elke wijk in Utrecht. Onze scholen hebben een breed palet aan onderwijsconcepten waaronder Montessori, Dalton en High Performing Schools. Er zijn scholen met aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen en vroeg vreemde-taalonderwijs. De KSU telt twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Kortom, we hebben ervaring in en toewijding aan vele soorten basisonderwijs in Utrecht. De KSU is daarmee één van de drie grote stichtingen voor primair onderwijs in Utrecht. In het besef dat zo’n gezaghebbende positie verplichtingen met zich meebrengt, zet de KSU zich in om deze positie te versterken.

Visie KSU

√ Wij geloven in ieder kind en laten dit zien door het hebben van vertrouwen en het geven van vertrouwen.
√ Wij creëren bewustzijn bij kinderen over de rol die ze hebben in de wereld.
√ Wij bouwen aan een betere wereld door de kinderen te leren de wereld te begrijpen en er hun plek in te nemen. Onze katholieke geschiedenis zorgt voor een stevige basis.
√ We maken een beweging naar buiten, naar het leven zoals we dat allemaal kennen. Onze kinderen ervaren dat leren alleen betekenis heeft in de wereld zoals die zich aan hen voordoet en dat de school dus niet op zich staat, maar een onderdeel is van iets groters.
√ Wij bereiken samen met ouders, de wijk en de stad als partnernetwerk een betere wereld door midden in de samenleving te staan.
√ Wij handelen vanuit democratische principes en katholieke waarden en nemen verantwoordelijkheid om te zorgen voor elkaar en voor een duurzame planeet.

Dit resulteert in onze opdracht:

Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar.

Kortweg:

We maken stapje voor stapje een betere wereld met elkaar!'

KSU kernwaarden

In al onze gesprekken, in ons dagelijkse handelen, duiken onze kernwaarden op. We benoemen ze hier omdat ze de kern vormen van onze strategie. Van hieruit leven we, ze geven richting aan ons handelen.

Lef

We vervullen onze opdracht met lef. We hebben het lef, het hart, om te laten zien waar we voor staan. We tonen lef bij lastige keuzes. Keuzes die mogelijk weerstand oproepen, maar die wel in het belang zijn van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid

Kiezen met lef gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid. We staan als KSU, als school en als individuele professional voor onze keuzes en onze aanpak.

Nieuwsgierigheid

We zijn nieuwsgierig en we willen dat blijven. Elke dag ‘stapje voor stapje een betere wereld maken’ lukt volgens ons als alle medewerkers van de KSU nieuwsgierig zijn naar de wereld. Nieuwsgierig zijn betekent voor ons dat iedereen een onderzoekende houding naar zichzelf en de ander aanneemt.

Vertrouwen

We werken bij de KSU op alle niveaus op basis van vertrouwen. We vertrouwen (op) onze kinderen, onze collega’s en onze samenwerkingspartners. We vertrouwen erop dat we datgene doen wat in het belang is van ons onderwijs, ook als het afwijkt van de gangbare norm. Over resultaten – pedagogisch en didactisch – wordt open en transparant gecommuniceerd.

Aandacht

Zien en gezien worden is essentieel en door aandacht voor elkaar kun je samen groeien. Daarom is ‘aandacht’ voor ons de verbindende waarde.