Tevredenheidsonderzoek

We hebben dit jaar een enquete afgenomen onder de ouders en hierin om hun mening gevraagd over verschillende onderdelen. In de enquete kwam naar voren dat de meeste ouders heel tevreden zijn over onze school. We hebben als gemiddeld rapportcijfer een 8 gekregen en hier zijn we heel erg blij mee!